Dienst Orthopedie organiseert infosessies heup- en knieprothesen

Heup phrothese

Ook de dienst Orthopedie erkent het belang van het grondig informeren van onze patiënten. Zo is het noodzakelijk dat patiënten, wanneer ze een belangrijke ingreep zoals een heup- of knieprothese zullen ondergaan, correct en uitgebreid geïnformeerd zijn. Zodra patiënten vooraf weten wat hun te wachten staat, valt er heel wat stress weg en zijn zij opti- maal voorbereid op de ingreep. Elke patiënt is uniek en verdient een aanpak op maat. Anderzijds kan een informatiesessie in groep ook een grote meerwaarde betekenen. Daarom zal de dienst Orthopedie vanaf januari 2019 van start gaan met multidisciplinaire informatiesessies, waarbij alle aspecten van de ingreep toegelicht worden.

Deze informatiesessies kaderen in een volledig nieuw zorgpad voor heup- en knieprotheses, met als doel de zorg, de kwaliteit en de beleving van de patiënt nog te verbeteren.

Ons team bestaat uit:

  • Orthopedisch chirurg: geeft toelichting over het doel en de techniek van de operatie
  • Anesthesist: geeft informatie over de verdoving en pijnstilling
  • Hoofdverpleegkundige: vertelt over het verblijf op de afdeling en de praktische werking
  • Ergotherapeute: geeft informatie over zelfredzaamheid en veiligheid, inclusief praktische tips & tricks
  • Kinesist: geeft toelichting over de verdere revalidatie, met nadruk op functioneel herstel
  • Fysisch geneesheer: vertelt over de opties voor verder herstel, ambulant of verblijvend op revalidatieafdeling
  • Sociaal assistente: geeft toelichting over de begeleiding en hulp na ontslag

Heupkrant

De sessies vinden elke 6 weken plaats, zodat elke patiënt de gelegenheid krijgt om vooraf kennis te maken met het team en zich opti- maal kan laten informeren. Daarnaast zal van start gegaan worden met de zogenaamde heupkrant. Deze krant, met een editie op elke dag van opname, geeft gerichte informatie over wat er die dag op het programma staat, wat patiënten kunnen ver- wachten en hoe het verder moet.

Dit alles zodat onze patiënten zich vertrouwd voelen met de operatie en het team.

Alle informatie werd ook gebundeld in onze informatiefilm en in onze gloednieuwe informatiebrochure.